PowerISO 8.1

PowerISO 8.1

PowerISO Computing, Inc. – 4,1MB – Demo – Windows
ra khỏi 94 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
PowerISO là một mạnh mẽ CD/DVD tệp hình ảnh chế biến công cụ, mà cho phép bạn mở, trích xuất, tạo, chỉnh sửa, nén, mã hóa, tách và chuyển đổi tập tin ISO, và gắn kết những tập tin với nội bộ ổ đĩa ảo. Nó có thể xử lý hầu như tất cả các tập tin hình ảnh đĩa CD-ROM bao gồm ISO và BIN. PowerISO có thể được sử dụng dễ dàng, mà hỗ trợ shell hội nhập, trình đơn ngữ cảnh, kéo và thả, clipboard cắt dán.

Với PowerISO, bạn có thể: 1. mở và giải nén tập tin ISO.
2. tạo tập tin ISO từ đĩa cứng tệp hoặc đĩa CD/DVD-ROM.
3. hiệu chỉnh một tập tin ISO hiện trực tiếp.
4. chuyển đổi tập tin hình ảnh giữa ISO/BIN và định dạng khác. PowerISO có thể chuyển đổi hầu hết các định dạng tập tin hình ảnh vào một tiêu chuẩn ISO định dạng tập tin.
5. làm cho khả năng khởi động tập tin ISO, nhận được thông tin khởi động từ tập tin ISO khả năng khởi động.
6. làm cho tập tin ảnh đĩa mềm.
7. tối ưu hóa các tập tin để tiết kiệm không gian đĩa trong khi tiết kiệm tập tin ISO.
8. mount ISO các tập tin với nội bộ ổ đĩa ảo. Bạn không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào khác của ổ đĩa ảo.
9. nén, mã hóa hoặc tách tập tin hình ảnh. DAA(Direct-Access-Archive) là một định dạng cao cấp cho tập tin hình ảnh hỗ trợ một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như nén, bảo vệ mật khẩu và chia tách để nhiều tập. Nó có thể được xử lý trực tiếp cũng giống như các định dạng khác, chẳng hạn như ISO, BIN...

Tổng quan

PowerISO là một Demo phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi PowerISO Computing, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 5.278 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của PowerISO là 8.2, phát hành vào ngày 11/04/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 27/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.2, được sử dụng bởi 18 % trong tất cả các cài đặt.

PowerISO đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,1MB.

Người sử dụng của PowerISO đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho PowerISO!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 5.278 UpdateStar có PowerISO cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
PowerISO Computing, Inc.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại